17-23
\ 06 \
2024
17-23
\ 06 \
2024

Termeni si conditii

1. Introducere

Acest magazin online este operat de către Asociatia Breasla Barmanilor, Str. Valea Girboului Nr.5, Com Floresti, Jud. Cluj, România, și poate fi contactată pe adresa contact@clujcocktailweek.com. Orice persoană care accesează site-ul clujcocktailweek.com și se înregistrează în mod valid, comunicând clujcocktailweek.com toate datele necesare, va fi denumită în continuare „Utilizator”. Orice utilizator care a transmis și finalizat o comandă cu privire la unul dintre produsele puse la vânzare pe site-ul clujcocktailweek.com va fi denumit în continuare „Client”. Prin accesarea site-ului clujcocktailweek.com toți utilizatorii consimt în mod expres să respecte termenii și condițiile prezentate mai jos, precum și legislația aplicabilă în domeniu, inclusiv termenii și condițiile politicii de confidențialitate, care se regăsesc detaliate, separat, în secțiunile prezentate pe site și anume:

•  Politica de utilizare a cookie-urilor

2. Definiții

2.1 Pentru îndepărtarea oricăror interpretări contrare, in înțelesul prezentului contract, următorii termeni au definițiile date mai jos:

2.2 Site reprezintă domeniul clujcocktailweek.com precum și subdomeniile acestuia.

2.3 Serviciu – pus la dispoziție de Asociatia Breasla Barmanilor, Str. Valea Girboului Nr.5, Com Floresti, Jud. Cluj, România, , prin intermediul platformei online ce poate fi accesată la clujcocktailweek.com serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile publice disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității Utilizatorului/Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță dar fără a se limita la acestea (inclusiv telefonic).

2.4 Comanda reprezintă documentul electronic, generat ca urmare a accesării site-ului clujcocktailweek.com de către un Utilizatorul care a acceptat termenii si condițiile de utilizare prezentate pe site.

2.5 Prin lansarea unei comenzi pe site, Utilizatorul este de acord, in mod ferm si expres, cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care clujcocktailweek.com își derulează operațiunile, neputand invoca ulterior eventuale imprejurari/stari de fapt de natura a modifica aceste forme de comunicare.

2.6 Produse – orice produs încărcat pe pagina corespondentă adresei web clujcocktailweek.com, cu mentiunea ca, in anumite situatii, pot exista eventuale diferente, nesemnificative, care nu sunt apte sa modifice caracteristicile esentiale, de baza, ale produsului.

2.7  Contractul – reprezintă o Comanda confirmată în prealabil de către reprezentanții clujcocktailweek.com, prin care se acceptă livrarea produsului sau a produselor comandate de Client cu respectarea prevederilor impuse de O.U.G 34/2014 privind contractul de furnizare de produse încheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează in mod exclusiv, înainte si la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanta.

2.8  Data intrării in vigoare a contractului – este data confirmării Comenzii de către reprezentanții clujcocktailweek.com, data la care contractul se considera legal incheiat, cu toate consecintele juridice ce deriva din aceasta stare de fapt.

2.9  Specificații – toate specificațiile privind produsele încărcate pe site, astfel cum acestea au fost puse la dispoziție de producător. În cazul în care, între specificațiile puse la dispoziție de producător (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) apar diferențe ca rezultat al modificărilor impuse de producător, ori rezulta alte diferente cauzate exclusiv de catre producator, clujcocktailweek.com nu își asumă răspunderea privind imaginea produselor prezentate pe site-ul clujcocktailweek.com , ori a diferentelor (ingrediente, imagine, etichete ori ambalaj, enumerarea avand caracter exemplificativ si nu limitativ) cauzate exclusiv de catre producator, clientul neputand invoca in contra clujcocktailweek.com aspecte ori alte stari de fapt de natura a atrage raspunderea subscrisei, indiferent de natura acesteia.

2.10  Prezenții termeni si condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului de vânzare-cumpărare la distanța și se vor supune prevederilor O.U.G. 34/2014, precum si oricarei alte norme in materie, in vigoare la data incheierii si derularii contractului. In masura in care exista norme care guverneaza aceeasi situatie de fapt, norme care sunt contradictorii, aplicabilitate va avea acea norma cu caracter mai favorabil fata de partea in culpa.

3. Condiții Generale

3.1.  Prin documentul prezent va aducem la cunoștința regulamentul privind termenii si condițiile de folosire a site-ului clujcocktailweek.com

3.2.  Utilizarea site-ului clujcocktailweek.com (navigarea, accesul, cumpărarea produselor de pe acest site, prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.) implică garanția din partea clientului că a împlinit vârsta de 18 ani, astfel incat beneficiaza de drepturile legale pentru a valida o comanda și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut. Astfel, cel care a implinit 18 ani beneficiaza de toate drepturile si obligatiile contractuale, izvorate din raportul juridic generat de lansarea comenzii, respectiv confirmarea acesteia.

3.3.   Administratorul site-ului clujcocktailweek.com își rezervă dreptul de a modifica in orice moment conținutului acestui acord fără o notificare în prealabil.

3.4.  Prin folosirea site-ului/conținutului/, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, morale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse site-ului sau conținutului aparținând Asociatia Breasla Barmanilor, Str. Valea Girboului Nr.5, Com Floresti, Jud. Cluj, România, , în conformitate cu legislația română în vigoare.

3.5.  Utilizatorul/Clientul nu poate sa revoce acordul exprimat in favoarea condițiilor prezente in cuprinsul site-ului clujcocktailweek.com pe perioada derulării unui contract sau pana in momentul in care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate fata de Asociatia Breasla Barmanilor, Str. Valea Girboului Nr.5, Com Floresti, Jud. Cluj, România, . Exceptie face acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal insa o astfel de eventuala revocare nu are niciun fel de consecinta asupra raporturilor contractuale anterioare, deja nascute, in baza carora au luat nastere in mod valabil obligatii de plata, dar neonorate, acestea urmand a fi achitate, integral, indiferent de optiunea clientului privitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, aceasta optiune producand efecte numai pentru viitor nu si pentru situatii anterior nascute.

3.6.    In cazul in care Utilizatorul/Clientul a achitat contravaloarea tuturor contractelor neonorate față de Asociatia Breasla Barmanilor, Str. Valea Girboului Nr.5, Com Floresti, Jud. Cluj, România,  si își menține intenția de revocare a acordului exprimat în favoarea condițiilor prezente in cuprinsul site-ului: clujcocktailweek.com pe perioada derulării unei comenzi, Asociatia Breasla Barmanilor, Str. Valea Girboului Nr.5, Com Floresti, Jud. Cluj, România. urmează să anuleze cererea de produse a Utilizatorului/Clientului fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

4. Obiectul Contractului

4.1.  Obiectul Contractului îl constituie vânzarea produsului/produselor comandate pe site de către Client si confirmate pentru livrare de către reprezentanții clujcocktailweek.com. În comanda vor fi înscrise in mod obligatoriu: prețul de vânzare al produsului/produselor comandate, modalitatea de plată, precum si termenul de plată. Cu toate acestea, lipsa vreunui astfel de element nu lipseste de efecte juridice raportul contractual valabil nascut prin lansarea, respectiv confirmarea comenzii, in masura in care acest raport contractual poate fi usor si rezonabil verificat, la fel si consecintele sale juridice.

4.2.  Proprietatea asupra produselor va fi transferată la momentul efectuării plății de către Client in locația indicata in comanda (chiar daca in acea locatie nu se regaseste clientul personal, plata urmand a fi realizata de o alta persoana, dar in locatia indicata de client si pentru produsele comandate de acesta), înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul clujcocktailweek.com.

4.3 Pentru clientii care se inscriu si ca revanzatori, se vor aplica si prevederile acestui punct 4.3 in totalitatea sa

Pentru a beneficia de comisionul de partner, clientul care a completat correct datele contului sau IBAN accepta ca a citit, acceptat in totalitate si validat termenele prezente in sectiunea

5.1. Clujcocktailweek.com isi rezerva dreptul exclusiv de a refuza unilateral o negociere in masura in care aceasta a fi in detrimentul activitatii economice a societatii ori exista riscul ca o astfel de negociere sa creeze dezavantaje viitoare societatii, indiferent de natura lor. In urma negocierii, pretul rezultat nu poate fi superior celui afisat pe site, cu exceptia unor cazuri justificate precum comandarea anumitor produse ori anumitor cantitati de produse, cu un anumit termen de livrare solicitat de catre client dar care ar genera pentru furnizor un efort suplimentar fata de cel normal, generat de o comanda uzuala. In cadrul activitatii sale comerciale clujcocktailweek.com isi rezerva dreptul de a practica tarife inferioare preturilor recomandate de producator sau preturilor de lista, prin acestea intelegandu-se preturile de vanzare recomandate de producator, distribuitor sau de catre importator. In dreptul fiecarui produs vor fi afisate in mod vizibil, pretul mentionat anterior, pretul la care produsul poate fi efectiv achizitionat, precum si avantajul clientului rezultat in urma compararii pretului recomandat si a celui la care produsul poate fi achizitionat, astfel incat beneficiarul sa compare cele doua preturi si sa cumpere produsul in cunostinta de cauza, cu mentiunea ca pretul recomandat are caracter pur informativ. In masura in care clujcocktailweek.com, in anumite perioade, deruleaza campanii prin reducere de preturi, vor fi respectate dispozitiile legislatiei in vigoare, in sensul ca pretul redus la care produsele vor putea fi achizitionate se va raporta la cel mai mic pret practicat de clujcocktailweek.com in respectivul spatiu de vanzare, in perioada ultimelor 30 de zile. Cel mai mic pret practicat de clujcocktailweek.com reprezinta valoarea cea mai mica a pretului unui produs, astfel cum acesta a fost afisat pe site, in ultimele 30 zile anterioare inceperii campaniei prin reducerea de preturi, compararea de preturi urmand a fi raportata la produse identice (aceeasi marca, acelasi continut, aceeasi cantitate, acelasi an de productie, etc.) si nu la produse similare ori asemanatoare.

5.2.    Confirmarea inregistrarii comenzii, receptionata in mod automat de persoana care a efectuat comanda, nu reprezinta o confirmare ferma si expresa a faptului ca produsul/produsele comandate se afla pe stoc (existand posibilitatea ca disponibilitatea afisata sa fie una aproximativa) si nu genereaza niciun fel de obligatie contractuala ori de alta natura pentru vanzator, lansarea comenzii presupunand, initial, exclusiv confirmarea de inregistrare si detalierea comenzii lansate.

5.4.   Comanda plasata on-line, pe site-ul clujcocktailweek.com, este valida si genereaza obligatii contractuale pentru vanzator exclusiv ulterior confirmarii de catre acesta din urma si numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii, fara niciun fel de exceptie:

●     datele persoanei care a plasat comanda sunt complete si corecte, acesta furnizand toate informatiile necesare, in conformite cu legislatia in vigoare, asumandu-si intreaga responsabilitate pentru exactitatea si corectitudinea acestora;

●     persoana care a lansat comanda ori beneficiarul respectivei comenzi nu este inregistrat/a in baza de date clujcocktailweek.com ca intrand sub incidenta art.5.6, art.5.7. din “Termeni si Conditii”, imprejurari detaliate mai jos, si nici nu se regaseste in vreunul din aceste cazuri;

●     produsele comandate se afla efectiv pe stocul vanzatorului si sunt disponibile pentru onorarea concreta a comenzii lansate;

●     nu exista erori de sistem ori altele asemenea, de natura a genera un pret eronat sau incomplet (spre exemplu, valoarea produsului este afisata 0 = zero – lei ori pretul afisat ca si valoare de tranzactionare a produsului, ca urmare a unei erori, este infim, derizoriu ori vadit disproportionat, in raport cu cantitatea, calitatea si proprietatile produsului, fiind evident, pentru orice consumator cu un grad mediu de pregatire si cunoastere, ca ar fi imposibila, din punct de vedere comercial, tranzactionarea produsului la respectivul pret

●     banca emitenta a cardului utilizat de persoana care a lansat comanda accepta tranzactia

●     vanzatorul emite factura fiscala pentru produsele comandate

In momentul confirmării comenzii, exclusiv in conditiile de mai sus, clujcocktailweek.com va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, numai in masura in care sunt indeplinite cumulativ aceste cerinte.

Momentul emiterii facturii reprezinta momentul incheierii efective a contractului, contractul neconsiderandu-se incheiat nici in momentul lansarii comenzii si nici la momentul la care este receptionata confirmarea inregistrarii comenzii din partea clujcocktailweek.com.

Clujcocktailweek.com isi rezerva dreptul exclusiv de a anula oricand livrarea produselor comandate/de a anula onorarea comenzii, chiar si ulterior emiterii facturii, in masura in care se constata incidenta cazurilor sus-mentionate (inclusiv imprejurarea ca pretul a fost listat gresit, ca urmare a unei erori – eroare IT, eroare materiala, eroare de afisare pe site, referitoare la pretul produselor ori caracteristicile lor, etc. -, eroare care a generat un pret inexact, gresit, infim sau derizoriu), neexistand in acest caz obligatia din partea vanzatorului de a notifica/incunostiinta in prealabil clientul.

In masura anularii unei comenzi pentru si in conditiile detaliate mai sus, niciuna dintre parti nu va fi tinuta la vreo obligatie, una fata de cealalta, in sensul ca niciuna dintre parti nu va putea pretinde despagubiri de la cealalta parte, indiferent care ar fi natura acestor despagubiri.

5.4.     In momentul confirmării comenzii, clujcocktailweek.com va emite o factură pentru produsele ce urmează a fi livrate, Utilizatorul fiind obligat să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația in vigoare, asumandu-si intreaga responabilitate pentru exactitatea si corectitudinea acestora.

5.5.    Clujcocktailweek.com se obliga sa onoreze, in conditii rezonabile, toate comenzile primite, fara discriminare in randul clientelei. Cu toate acestea, clujcocktailweek.com isi rezerva dreptul de a refuza unilateral, in mod intemeiat, onorarea anumitor comenzi in masura in care apreciaza, pe baza unor imprejurari reale si obiective, ca furnizarea produselor comandate catre anumite persoane fie incalca normele in vigoare, fie nu ar fi oportuna realizarea livrarii (spre exemplu, comanda este realizata de o persoana care a mai comandat anterior produse insa fie nu a onorat plata acestora, fie a onorat-o cu intarziere, fie a onorat-o partial, in mod total nejustificat, etc.), fie prin realizarea unei astfel de relatii comerciale societatii i s-ar aduce un prejudiciu, indiferent de natra lui. In aceste cazuri, subscrisa nu este raspunzatoare pentru neonorarea comenzii iar clientului/utilizatoruli nu i se va percepe niciun cost.

5.6.    De asemenea, clujcocktailweek.com isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care aceasta a fost plasata de o persoana care a manifestat fata de subscrisa o atitudine neconforma normelor in vigoare ori a adoptat fata de aceasta o atitudine/conduita ostila, sicanatorie, cu vadita rea credinta sau nejustificata. Clujcocktailweek.com isi rezerva dreptul de a refuza onorarea unei comenzi/de a o anula unilateral in masura in care, pe baza unor elemente obiective, se poate trage concluzia ca exista premisele adoptarii unei astfel de conduite fata de subscrisa.

5.8.     Bauturile alcoolice se pot achizitiona doar de catre persoanele care au implinit varsta de 18 ani. Livrarea comenzii poate fi anulata in orice moment in masura in care se depisteaza, prin orice mijloc, in intervalul lansarii comenzii si cel al livrarii sale efective, faptul ca cel care a lansat comanda, este minor ori exista alte impedimente ori indicii, de natura a-i afecta discernamantul ori capacitatea de exercitiu.

5.9.   Promoțiile/ofertele prezente pe site sunt valabile in limita stocului disponibil si numai in perioada indicata pe site, in conditiile afisate pe site.

5.10.   In cazul in care contractul nu poate fi executat intrucat produsul nu mai este disponibil, Clujcocktailweek.com va informa Clientul despre aceasta indisponibilitate, la data la care a luat cunostinta despre acest caz. In eventualitatea in care produsul a fost deja platit, sumele primite ca plata vor fi rambursate in termen de maximum 30 de zile, cu exceptia cazului in care partile convin altfel.

6. Modalități de Plata

6.1. Modalitatile de Plata sunt:

●     Plata in numerar – In lei, integral, la livrare. In cazul livrării produsului printr-o firmă de curierat, plata acestuia se va face curierului delegat, respectiv firmei de curierat, pe baza de chitanta ca si act doveditor al platii. Efectuarea plății de către client reprezintă acceptul privind conformitatea produsului/produselor livrate.

●    -Comanda poate fi denuntata unilateral, fara nicio obligatie din partea furnizorului, in masura in care tranzactia este invalidata ca urmare a neacceptarii cardului clientului, in cazul platii on line.

●     Plata la termen – se ofera in limita unei achizitii de 3000 de RON TVA; termenul de plata va fi de 14 zile de la data plasarii comenzii. Plata se poate face doar prin utilizarea unui card de credit ca si garantie.

6.2.  In ipoteza in care clientul lanseaza comanda pe site-ul Clujcocktailweek.com, beneficiind de transport gratuit si achitand pretul produselor comandate cu cardul bancar insa furnizeaza date eronate sau incomplete, astfel incat produsele comandate se vor intoarce retur catre furnizor, acesta din urma va restitui clientului pretul achitat din care va fi scazuta contravaloarea transportului.

 

8.1.  Toate produsele comercializate pe site, beneficiază de condiții de garantie conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor, producatorul fiind unic responsabil pentru eventuale lipsuri, deficiente, neconformitati, etc., enumerarea avand caracter exemplificativ, aceasta cuprinzand in esenta toti factorii avand legatura directa cu producatorul. Produsele comercializate de clujcocktailweek.com sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producător in parte.

8.2.  Clujcocktailweek.com poate limita capacitatea de achizionare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienti.

8.3.  De asemenea, orice reclamație privind deficiente ale produsului/produselor achiziționate pot fi făcute direct pe adresa contact@clujcocktailweek.com in termen de 14 zile de la recepție.

9. Returnarea Produselor. Returnarea Produselor Inchiriate

9.1.  In functie de natura produselor, orice client persoana fizica sau juridica are dreptul sa notifice în scris Clujcocktailweek.com că dorește denunțarea contractul de vânzare – cumpărare a produsului/produselor comandat/comandate, fără ca acest lucru sa dea naștere la penalități si fără a fi necesara invocarea vreunui motiv, cu condiția ca denunțarea sa se producă in termen de maxim 14 zile de la livrarea comenzii.

9.2.  Returnarea produsului/produselor comandate, achitate si livrate se va realiza exclusiv la adresa str. Borzesti nr 12A, Jud Mures, Targu Mures prin predarea personala a acestora de catre clientul cumparator ori prin expedierea lor, pe cheltuiala cumparatorului client, printr-o firma de curierat.

9.3. Contravaloarea produselor comandate, livrate clujcocktailweek.comde  si ulterior returnate de catre clientul cumparator, in conditiile sus-mentionate, se va restitui exclusiv prin transfer bancar, in contul personal al clientului cumparator, cu exceptia cazului in care acesta imputerniceste in scopul aratat o terta persoana, prin act autentic notarial, inscris care se va prezenta in original furnizorului.

9.4.  Pentru produsele returnate care prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzura, zgârieturi, lovituri, etc. clujcocktailweek.com va avea dreptul de a alege dacă acceptă sau nu returnarea sau daca diminueaza suma returnata, proportional cu deficienta constatata la returnare, sens in care, prin transfer bancar, clientului cumparator ii va fi restituita exclusiv aceasta valoare. Renunțarea la contract și restituirea produsului se va face în conformitate cu instrucțiunile prezentate la Anexa B din OUG 34/2014.

9.5.  În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, clujcocktailweek.com va rambursa contravaloarea acestuia, prin transfer bancar in conditiile sus-mentionate, in cel mult 14 de zile de la primirea produselor, cu exceptia cazului in care se constata ca produsul returnat prezinta lipsuri, deficiente, deteriorari, etc, situatie in care pretul se va reduce proportional, potrivit art.9.4.

9.6.  Denunțarea contractului in mod repetat, returnarea repetata de produse, fara o justificare reala sau obiectiva, va putea fi considerata un abuz.

9.7.  In orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie sa fie in aceeași stare, sigilate, in ambalajul si cutia originala, cu etichetele intacte si împreuna cu toate documentele care l-au însoțit (factura, bon fiscal sau alte documente), aceste conditii fiind cumulative, lipsa uneia dand dreptul furnizorului de a refuza returnarea si restituirea pretului.

9.8.  Acele produse la care producatorul impune conditii speciale de depozitare NU vor fi acceptate pentru returnare de catre clujcocktailweek.com, in conformitate cu OUG 34/2014 Art. 16 Lit. d).

9.9.  Produsele inchiriate trebuie returnate in aceeasi stare materiale precum au fost receptionate. Va fi perceputa o taxa de 10 RON TVA inclus/Pahar spart sau deteriorat, 20 Ron TVA inclus/orice alt obiect fix care are mentionat termenul Mini Logistics in dreptul descrierii. Pentru orice alt obiect taxa va fi comunicata prin email, inainte de validarea comenzii. Prin acceptarea in scris a taxelor respective, clientul se obliga sa le achite in cazul deteriorarii acestora.

10. Raspunderea Clujcocktailweek.com

10.1. Clujcocktailweek.com nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio pierdere a Utilizatorului sau a Clientului in situația in care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termeni si condiții sau de nerespectarea Contractului si celorlalte instrucțiuni menționate pe site.

10.2 Clujcocktailweek.com nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum si pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe site.

10.3.  Clujcocktailweek.com nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul/Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Clujcocktailweek.com a oricăreia din obligațiile sale conform Contractului si pentru daune care rezulta din utilizarea produselor respective după livrare si, in special, pentru pierderea produselor.

10.4.  Clujcocktailweek.com nu raspunde in fata niciunui client/utilizator pentru eventuale solicitari in afara termenilor si conditiilor de fata, nu poate fi raspunzator pentru niciun fel de eventual prejudiciu, material sau de alta natura, care ar deriva, direct sau indirect, din fapte ori alte imprejurari care nu au fost mentionate in prezenta sectiune de Termeni si Conditii.

10.5.  Clujcocktailweek.com isi rezerva dreptul de a anula comanda si de a nu tine rezervate produsele comandate in cazul in care clientul nu poate fi contactat telefonic in termen de 24 de ore de la plasarea comenzii.

—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dacă aveți întrebări, reclamații sau observații legate de acesti Termeni si Conditii, vă rugăm să ne contactați scriindu-ne la: Asociatia Breasla Barmanilor, Str. Valea Girboului Nr.5, Com Floresti, Jud. Cluj, România, sau trimițându-ne un email la:   contact@clujcocktailweek.com.